Večer bola zábava

Lipovnik

Kapustový festival pokračoval večer voľnou zábavou pri živej hudbe:

Lipovník