Večerná jazda ulicami obce

MINIRALLY GEMER 2011

MINIRALLY GEMER 2011, preteky automobilov sa včera vo večerných hodinách konalo v Obci Lipovník, okres Rožňava.

MINIRALLY GEMER 2011

MINIRALLY GEMER

Niečo o podujatí (zdroj: minirally.sk):

Propozície MRC Gemer 2011, 23.-24.09.2011

MRC Gemer 2011 je automobilová súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť jazdci s platnou licenciou pre seriál MRC 2011 a jazdci s platnou licenciou SAMŠ.

 

1. Všeobecné informácie

 

Názov podujatia : MRC Gemer 2011

Organizátori : Obec Betliar, Obec Lipovník, MRC team

Dátum konania : 23. – 24.09.2011

Miesto konania : Obec Betliar, Obec Lipovník a blízke okolie

 

Organizačný výbor

1. Čestný riaditeľ : Július Farkašovský – starosta obce Betliar

Ing. Róbert Anna – starosta obce Lipovník

2. Riaditeľ podujatia : Ivan Tököly

3. Hlavný komisár : Štefan Dorčák

4. Vedúci administrácie : Ivan Tököly ml.

5. Vedúci RS 1 : Bohuslav Poťmák

6. Vedúci RS 3 : Pavel Hronec

7. Časomiera : Adako s.r.o. – Ing. Ľuboš Šabík

8. Zdravotné zabezpečenie : NsP Rožňava

 

Časový priebeh podujatia

1. Začiatok prijímania prihlášok : 15.8.2011 na e – mailovú schránku : mrcgemer@centrum.sk

2. Ukončenie prijímania prihlášok 13.9.2011 o 24,00 hod

3. Dátum konania podujatia : 23.- 24.9.2011

4. Administratívne preberanie : 23.9.2011 od 12,00 do 16,30 hod v priestoroch kultúrneho domu v Betliari ( UP – ihrisko Betliar )

5. Obhliadka trate : 23.9.2011 od 14,00 hod do 17,00 hod

6. Rozprava pred podujatím : 23.9.2011 od 18,00 hod

7. Štart (rampa Betliar) – prvý súťažný deň : 23.9.2011 o 19,00 hod

8. Štart RS 1 ( Lipovník ) : 19,20 hod

9. Štart RS 2 ( Dobšiná ) : 20,00 hod

10. Cieľ prvého súťažného dňa : po príjazde do cieľa RS 2

Druhý súťažný deň

1. Štart pretekov – druhý súťažný deň : 24.9.2011 o 10,00 hod

2. Štart RS 1 ( Lipovník ) : 10,20 hod

3. Štart RS 2 ( Dobšiná ) : 11,00 hod

4. Cieľ pretekov : 12,00 – 13,00 hod

5. UP – Ihrisko Betliar . 13,00 – 14,30 hod

6. Vyhlasovanie výsledkov MRC Gemer 2011 a seriálu MRC 2011 : 15,00 – 16,30 hod

 

Definícia 1.1

MRC Gemer 2011 je automobilová súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť jazdci s platnou licenciou pre seriál MRC 2011 a jazdci s platnou licenciou SAMŠ.

Automobilová súťaž MRC Gemer 2011 sa jazdí v súlade s predpismi platnými pre seriál MRC 2011, ktorej výsledky pre jazdcov s licenciou MRC 2011 sa započítavajú do celkového bodovania seriálu MRC 2011.

Jazdci triedy VP sa zúčastňujú podujatia v súlade s platnými predpismi pre seriál MRC 2011 a ich výsledky nebudú započítané do celkového bodovania seriálu MRC 2011.

 

1. Registrácia na podujatie MRC Gemer 2011

Začiatok registrácie prihlášok : 15.8.2011 zaslaním prihlasovacieho formuláru na e – mailovú adresu : mrcgemer@centrum.sk

Ukončenie registrácie prihlášok : 13.9.2011

2. Administrácia a podmienky účasti na podujatí MRC Gemer 2011

Podmienkou pre absolvovanie podujatia je vlastniť licenciu MRC 2011, alebo byť zaregistrovaný v štartovnej listine na podujatie MRC Gemer 2011, ktorá je uverejnená na stránke : www.minirally.sk

Vozidlo musí spĺňať technické a bezpečnostné podmienky v súlade s predpismi pre seriál MRC 2011 ( bezpečnostný rám, prilba, motoristická kombinéza, rukavice, hasiaci prístroj ).

Posádka je povinná registrovať sa na podujatie v termíne na to určenom. Prihláška musí obsahovať všetky potrebné údaje pre potreby organizátora. Členovia posádky svojim podpisom potvrdia správnosť údajov v prihláške, budú rešpektovať nariadenia organizátora v čase podujatia a súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov.

Administratívne preberanie sa uskutoční podľa časového harmonogramu 23.9.2011 od 12,00 do 16,30 hod v budove kultúrneho domu v Betliari.

Posádka sa musí zaregistrovať v takom čase, aby stihla obhliadku trate.

Priestor UP a servisnej zóny je umiestnený na futbalovom ihrisku v Betliari, kde posádky s vozidlami sa môžu zdržiavať do času štartu pretekov. V „UP“ bude pre posádky, doprovody a divákov zriadený bufet s občerstvením a informačná tabuľa s informáciami k pretekom.

Organizátor počas obhliadky umožní posádke vjazd na RS len do 17,30 hod.

Organizátor v deň podujatia rozhodne o presnom mieste štartu pretekov.

 

Štartovný poplatok :

25 € – posádka MRC 2011

30 € – posádka SAMŠ

50 € – bez licencie

 

3. Priebeh podujatia

Automobilová súťaž MRC Gemer 2011 je dvojdňové podujatie.

 

Prvý súťažný deň :

- administratívne preberanie ( kultúrny dom Betliar )

- obhliadka trate

- nočná etapa ( RS 1, RS 2 )

Po administratívnom preberaní posádka odchádza samostatne na obhliadku trate. Počas obhliadky trate posádka je povinná dodržiavať ustanovenia cestnej premávky. Počas obhliadky jednotlivých RS je povolená max. rýchlosť 40 km/hod. Na trati RS počas obhliadky, ale aj počas pretekov je zakázané vchádzať na trať do protismeru a vzájomne sa predbiehať. Všetky tieto zákazy bude organizátor kontrolovať a v prípade ich porušenia posádka bude vylúčená z podujatia bez nároku na vrátenie štartovného poplatku.

Posádka po návrate z obhliadky trate môže odparkovať vozidlo v UP. Posádka je povinná zúčastniť sa rozpravy v čase od 18,0o hod.

Štart prvého súťažného dňa je plánovaný 23.9.2011 o 19,00 hod na parkovisku pred KD v Betliari, alebo z futbalového ihriska v Betliari

Cieľ podujatia je v Dobšinej po príjazde do cieľa RS 2. Posádka odovzdá jazdný výkaz v cieli RS 2 a od tejto chvíle sa považuje v cieli prvého súťažného dňa.

 

Druhý súťažný deň :

 

- štart podujatia ( 24.9.2011 čas : 10,00 hod. rampa Betliar )

- denná etapa RS 1, RS 2, – ako v prvý deň podujati

- cieľ 12,00 do 13,00 hod – rampa Betliar

- UP 13,00 – 14,30 hod – ihrisko Betliar

- vyhlasovanie výsledkov MRC Gemer 2011 a seriálu MRC 2011:

15,00 – 16,30 hod

 

Dôležité informácie pre posádky :

- štartuje sa v minútových intervaloch.

- štartuje sa na pokyn štartéra

- signalizácia na trati je zabezpečená červenými vlajkami

- traťový komisári sú označení oranžovými vestami

- vedúci RS je označený zelenou vestou

- tel. kontakt v prípade havárie alebo zranenia :

155, 0917 626 244, 0905 356 272

- posádka v prípade, že spozoruje nebezpečenstvo na trati, oznámi túto skutočnosť v cieli RS, ak hroziace nebezpečenstvo ohrozuje zdravie súťažiacich, posádka dohovoreným signálom zabezpečí zastavenie vozidiel vždy so zreteľom na vlastnú bezpečnosť.

- celé podujatie sa riadi všetkými aj tu nemenovanými predpismi ktoré sú uverejnené a platné pre seriál MRC 2011

- spresnenie týchto propozícií sa prevedie na rozprave pred podujatím.